Article

Latest Blog
TIS11-2553

26

มิ.ย.

มาตรฐานสินค้านั้น สำคัญไฉน ???

by iotechnicadmin in Uncategorized

  เมื่อพูดถึง มาตรฐานสินค้า แล้วนั้นหลายคนอาจจะมองข้ามความสำคัญ เพราะคิดว่าสินค้า ทุกอย่างนั้น ไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานใดๆ รับรองก็ได้ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวัน แต่หากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินแล้วนั้น  มาตรฐานสินค้า เป็นสิ่งไม่อาจละเลยได้ ไม่ว่าจะเป็น อาหารและยา (อย.) หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   มาตรฐานสายไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกวันนี้ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การใช้สายไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างร้ายแรงกับชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังที่ได้ยินข่าวเหตุเพลิงไหม้ อาคารบ้านเรือน จากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร หรือกระแสไฟฟ้าเกินจนทำให้เกิดเพลิงไหม้     บทความนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง ของขนาดเส้นลวดตัวนำไฟฟ้า ของสายไฟฟ้าที่มีมาตรฐานรับรอง และ สายที่ไม่ได้มาตรฐานการใช้งาน สายไฟตัวอย่างที่นำมาแสดง ไม่ได้บ่งบอกผู้ผลิตที่ชัดเจน หรือคุณสมบัติ ใดๆที่สำคัญ ของสายไฟ มีเพียงการแสดงขนาดไว้ที่เปลือกสายไฟ ซึ่งระบุไว้เป็นขนาด 3 x 0.75 mm² ซึ่งเป็นขนาดตามมาตรฐานสากลที่ใช้งานทั่วไป (3 หมายถึง จำนวนแกนภายใน และ 0.75 หมายถึงขนาดหน้าตัดของลวดทองแดง)   เมื่อทำการปอกฉนวนตัวนำออกมา จะพบกับแกนตัวนำทองแดง ซึ่งเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ   เมื่อทำการปอกเปลือกฉนวนด้านในและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดทองแดงแต่ละเส้น มี 0.06 mm จำนวน 20...

Read More