ประวัติบริษัท

บริษัท ไอ.โอ.เทคนิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม 2530


โดยเริ่มต้นผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์รับสัญญาณทีวี เสาอากาศทีวี อุปกรณ์กรองสัญญาณ

ซึ่งโรงงานแห่งแรกนั้น ตั้งอยู่ เลขที่ 292 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 75 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ปัจจุบันได้ย้ายโรงงานการผลิต มาที่ 144 ซอยศิริชัย ถนน พุทธมณฑล สาย7 ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

พนักงาน ไอโอ

โดยปัจจุบันบริษัท ไอ.โอ. เทคนิค จำกัด เป็นผู้เชื่ยวชาญด้านการผลิต ปลั้กไฟฟ้า และ ปลั๊กสัญญาณ ชนิดฉีดหุ้ม รวมทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ตามคำสั่งลูกค้าให้ได้ตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ

โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

  1. AC Power Cords – สายไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้สำหรับไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าในครัวเรือน
  2. DC Power Cords – สายไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งใช้ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ต่างๆ เช่น สายชาร์จโทรศัพท์
  3. AV Cable หรือ Analog Signal Cable  – สายนำสัญญาณอนาล๊อก ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาณความถี่ หรือสัญญาณภาพและเสียงหรือสายสัญญาณความถี่วิทยุ ( Radio frequency ) เช่น สาย RCA
  4. Data Cable – สายนำสัญญาณดิจิตอล ซี่งใช้รับส่งข้อมูล หรือสื่อสารกันของระบบดิจิตอล เช่น สายที่ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น USB ถือเป็นมาตรฐานของสายรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน , HDMI เป็นสายรับส่งสัญญาณภาพและเสียง ระบบดิจิตอล ซื่งจะสามารถให้สัญญาณภาพและเสียงที่ชัดเจนกว่าสายอนาล๊อกในอดีต
  5. OEM Cables – เป็นสายไฟฟ้า หรือสัญญาณรูปแบบพิเศษ ซื่งสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
“คุณภาพก้าวไกล ปลั๊กไฟ ไอ.โอ. มาตรฐาน ISO ให้ลูกค้าพึงพอใจ”

บริษัท ไอ.โอ. เทคนิค มีความตระหนักดีว่า คุณภาพคือ สิ่งสำคัญยิ่ง ในกระบรวนการผลิต ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการสร้างสรรค์สินค้า และควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัท ได้นำระบบ ISO 9001 มาดำเนินการใช้ควบคุมมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบสินค้า ถึงมือลูกค้า จนได้รับ ความไว้วางในจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ (Customer Reference)

นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้า มอก. 166-2549 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.

จากผู้ผลิตเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปลั๊กที่เป็นมาตรฐานจาก สมอ. ในการใช้งาน กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน อีกด้วย