กระบวนการผลิต

Cutting Process – ขั้นตอนการตัดสายไฟ ตามความยาวที่กำหนด

ขั้นตอนการตัดสายไฟ

 

Stripping Process – ขั้นตอนการปอกเปลือกสายไฟ

ขั้นตอนการปอกเปลือก

 

Crimping Process – ขั้นตอนย้ำสายไฟเข้ากับหัวปลั๊กไฟ

ขั้นตอนการย้ำปลั๊กไฟขั้นตอนการย้ำปลั๊กไฟ

 

Soldering Process – ขั้นตอนการบัดกรีสายสัญญาณ

ขั้นตอนการบัดกรีสายไฟ

 

Injection Process – ขั้นตอนการฉีดหุ้มสายไฟ

ขั้นตอนการฉีดหุ้มปลั๊กไฟขั้นตอนการฉีดหุ้มปลั๊กไฟ

 

Quality Check Process – ขั้นตอนการตรวจสอบทางไฟฟ้า

ขั้นตอนการตรวจเช็คสายไฟขั้นตอนการตรวจเช็คสายไฟ

 

Packing Process – ขั้นตอนแพ็คและนับบรรจุ

ขั้นตอนการบรรจุสายไฟ